Produkter

Stort urval effektiva solfångare och solpaneler

  • Solvärme och sol-el system
  • Solfångare, planfångare och vakumrör solfångare
  • Beredare, bruksvattenberedare och hybdid-energiberedare
  • Flex kulvert rör
  • Värmebärare vätska (glykol)
  • Styr- och pumenheter
  • Sol-el paneler och växelriktare
  • Installationskomponenter

Beprövade produkter

AHP – vakumrör solfångare
Sonnenkraft – solfångare och solvärmesystem
OPC15 – effektiva vakumrör solfångare av hög kvalitet från Schweiz
AUP – effektiva vakumrör solfångare
MONI – verkliga hybridtankar, finns i storlekarna 300, 500 och 750 liter
Twinway – flexibla kulvert flexrör
Tyfocor – värmebärare både för planfångare och vakumrör solfångare
Taconova – solvärme komponenter
WRG – ventileringsaggregat med 76 % värmeåtervinning

 

Teknisk info om sol-el produkter (på finska) »

Teknisk info om solvärmeprodukter (på finska) »

 

För teknisk information på svenska, vänligen kontakta oss!

18b