Solenergi

Solenergi – ett vettigt alternativ

Solen är gratis och ren och solstrålarna levereras till ditt hus utan kostnader eller bindande avtal. Med ett eget solenergisystem utnyttjar du en mycket hållbar och fullständigt ren energikälla. Du blir mera självförsörjande och mindre beroende av möjliga energikriser eller prisstegringar.

Då du skall välja energisystem till ditt hus handlar det om en långsiktig investering, oftast för decennier. Fördelen med att investera i ett solenergisystem, är att man med säkerhet vet att solenergin även om 20 och 30 år levereras till dej lika fördelaktigt som i dag, dvs till noll tariff. Ett solenergisystem är därför en trygg investering och en säker energilösning för decennier.

Med solen kan man producera:

  • Sol el (PV = photovoltaic) (=elektricitet)
  • Solvärme (Solar Thermal) (= värme)

 

Läs mer om sol-el »

Läs mer om solvärme »

18b