Sol-el

Ett sol-el system dimensioneras vanligtvis enligt det egna elbehovet och konsumtionen. Då solen skiner (den ljusa tiden på dygnet) producerar solpanelerna elektricitet som direkt kan utnyttjas i alla hushåll och på platser där elektricitet behövs. Beroende på PV-systemets storlek och effekt kan man dagligen minska sitt behov av elektricitet som bör köpas.

All överlopps elektricitet som inte konsumeras i det egna hushållet kan matas in i nätet. För att kunna mata in egenproducerad elektricitet i nätet bör a) systemets komponenter fylla finska säkerhetskrav b) vara rätt installerat och kopplat av en fackman c) elbolaget bör vara informerat i förväg. Beroende på husets tak och lutning så kan vi installera ett komplett sol-el system på  ca. 2 dagar

Vi hjälper gärna till med att dimensionera och planera ett fungerande sol-el system.
Med våra samarbetspartners blir systemet också rätt installerat.

 

Begär offert »