Solvärme

Våra solvärmesystem kan kombineras med alla existerande värmesystem, så som: el, olja, ved, pellet, värmepump och fjärrvärme. Genom att kombinera solvärme med dessa, får du till stånd ett energisnålt värmesystem som aktivt minskar behovet av energi som måste köpas och som samtidigt minskar dina CO2 utsläpp.

Solvärme produceras med solfångare – antingen planfångare eller vakumrörsolfångare och solvärmen lagras vanligtvis i en beredare eller energitank. Om du har ett direkt el-uppvärmt hus så kan du värma ditt bruksvatten med solen förutsatt att du har en bruksvattentank försedd med en solslinga. Om din nuvarande bruksvattenberedare inte har någon solslinga inbyggd, så kan du kontakta din lokala VVS-installatör som kan kolla om det är möjligt att koppla solfångare till den existerande tanken, eller om den bör byta ut mot en ny med solslinga.

Rätt dimensionerat kan solen kan stå för ca 50 % av det årliga energibehovet för att värma bruksvattnet.

Värma huset och bruksvattnet

Bruksvattenberedare (tank):

Om du bor i ett hus med direkt el-värme så har du antagligen en bruksvattentank på 200 – 300 liter som värms med en el-patron.  Om det är dags att byta den existerande bruksvattenberedaren mot en ny – och du är intresserad av solvärme –  så kan det vara vettigt att välja en bruksvattenberedare med en inbyggd solslinga. Vi kan erbjuda fina 200 och 300 liters bruksvattentankar med  3 kW elmotstånd och med antingen 1 – 2 slingor.

Energiberedare (tank):

Om du värmer ditt hus med tex olja, ved, jordvärmepump mm och har ett vattenburet värmesystem i huset, så kan du med solen värma både bruksvattnet och huset. Om det inte finns en energiberedare i huset, så behöver du en energiberedare, gärna med en solslinga. Beredaren kopplas till den existerande värmepannan och husets värmesystem. Med ett relativt litet solvärmesystem kan du lätt minska din årliga olje-, ved- och elförbrukning med ca 15 – 30 %. I lågenergihus kan solen stå för tom 50 – 80 % av husets totala energibehov.

Sol och vattenburen golvvärme är en optimal kombination.

Om du redan har en stor beredare, 1000, 2000 eller 3000 liter som du nu värmer med el, ved, pellet, flis mm, så kan våra solfångarsystem vanligtvis lätt kopplas till den existerande tanken tex med speciella laddnings-pumpenheter (STR9000) som vi kan erbjuda.

Med ett rätt dimensionerat solvärmesystem kan din olje- och vedförbrukning minska märkbart, speciellt under den soligare årstiden från mars till september, och ge dej både betydliga inbesparingar och mera värdefull fritid, (du behöver inte hugga så mycket ved eller värma i pannan under sommaren).

I dylika fall lönar det sej att kontakta oss eller din lokala VVS-installatör för att kolla hur en koppling kan göras.

En annan möjlighet är att koppla en mindre hybridtank (tex MONI300 eller MONI500) med solslinga till den större tanken och husets värmesystem. Med en MONI-hybridtank är det möjligt att koppla upp även andra värmekällor och få till stånd ett riktigt hybridvämesystem.

Riktgivande dimensioneringar:

Bruksvattentank:

Räkna ut det dagliga varmvattenbehovet. En vanlig tankstorlek är 200 eller 300 liter. Vi kan erbjuda fina 200 och 300 liters bruksvattentankar med 1-2 st. inbyggda slingor samt 3 kW elmotstånd.

200 liter:
Vakumrörsolfångare:
1xAHP20
eller 1xAHP25 (om varmvattenförbrukningen > 200 liter/dygn)
eller 2xAUP15 (om solfångarna skall placeras tex på väggen)

300 liter:
Vakumrörsolfångare:
1 x AHP25
eller 2xAHP20 (om varmvattenförbrukningen >300 liter/dygn)
eller 3xAUP15 (om solfångarna skall placeras tex på väggen)

Energiberedare:
Beräkna det dagliga behovet av varmvatten och värme-energi i huset. En energi- eller hybrid tank gärna 500 liter (eller större) är att rekommendera. Lämplig tankstorlek beror på det dagliga energibehovet, typ av huvudvärme och hur stor tank som ryms i pannrummet.

Oljepanna:
Energi- / hybridberedaren till en oljepanna får gärna vara ca 500 liter. (Volymen beroende på energibehovet i huset).

Vedpanna:
Till en vedpanna föreslår vi en energi/hybridberedare på minst 750-1000 liter, emedan vedpannan kanske eldas högst 1-2 ggr/dag.

Värmepump:
Till en värmepump föreslår vi en energi/hybridberedare på minst 300-500 liter, beroende på hur mycket solenergi man vill kunna lagra och hur mycket energi huset förbrukar per dygn.

Riktgivande dimensionering:

500 liter:
Vakumrörsolfångare:
2xAHP25
eller 3xAHP20
eller 4xAUP15

750 liter:
Vakumrörsolfångare:
3-4xAHP25
eller 4-5xAHP20
eller 6xAUP15

1000 – 3000 liter:
Vakumrörsolfångare:
4-6xAHP25 (beroende på energibehovet / dygn)
eller 6-8xAUP15

Det är alltid möjligt att börja med ett mindre antal solfångare, och senare utöka antalet fångare allt efter behov.

Om du har frågor angående dimensionering och koppling av solfångare till ditt existerande system så kan du kontakta oss eller våra erfarna samarbetsinstallatörer.

 

Se Live-exempel »

 

Begär offert »

 

Vi har specialiserat oss på solvärmelösningar. Tillsammans med våra samarbetspartners och installatörer har vi levererat och installerat flera hundra system och skaffat oss värdefull erfarenhet och nöjda kunder.

Vi vet att våra solvärmesystem fungerar bra och ger värdefull värme under en stor del av året. Du blir mera självförsörjande och mindre beroende av möjliga energikriser och otrevliga prisstegringar.

Med våra solvärmesystem kan du producera en betydande del av värmeenergin du behöver, och till en minimal rörlig kostnad år efter år. Solvärmen är en pålitlig värmelösning och en vettig investering.

 

Ta kontakt! Vi hjälper dig gärna »