Solvärme – Live exempel

Solvärmedata i realtid. (Egnahemshus i Österbotten)

Solvärmesystem:

  • AHP25PAK5 vakumrör solfångarpaket
  • STR9000 solladdare (med plattvärmeväxlare)
  •  Kopplade till en 2000 liters energitank